Váš realitní makléř

Služby

Výčet našich služeb není kompletní, tohle jsou ty základní:

Koupě & prodej
Konzultace k problematice prodeje (koupě) nemovitostí
Nastavení ceny nemovitosti s ohledem na situaci na trhu a podmínky prodávajícího
Příprava prezentace nemovitosti (fotostaging, homestaging, kvalitní popis)
Profesionální prezentace nemovitosti
Práce s vlastní databází klientů
Propagace & konzultace
Inzerce na realitních serverech, webu, facebooku
Lokální propagace v místě nemovitosti (vývěsky, tištěná inzerce, letáky apod.)
Přítomnost na prohlídkách, které organizujeme vždy po dohodě s prodávajícím
Pravidelné a detailní informace prodávajícímu o vývoji situace, průběhu prohlídek, reakcích prodávajích atd.
Financování & právní pomoc
Řešení rozdílných požadavků tak, aby byly přijatelné pro všechny zainteresované strany
Pomoc se zajištěním financování kupní ceny – hypotéka, úvěr
Zajištění právního servisu - rezervační dohoda, kupní smlouva (event. smlouva o budoucí kupní smlouvě), návrh na vklad vlastnického práva včetně jeho podání na katastr nemovitostí, smlouva o advokátní úschově kupní ceny, zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí apod.
Komunikace s bankami, poradcem kupujícího apod.
Spolupráce při předání nemovitosti a převodu energií

Pro potřebu dědického řízení zpracujeme Vyjádření k tržní ceně nemovitosti – pro naše aktuální klienty je tato služba zdarma.

Home staging

Homestaging je už léty prověřený způsob, jak zejména interiér nemovitosti učinit více atraktivní. Je to v podstatě „naaranžování“  interiéru tak, aby byl odosobněný, zjednodušený a případnému zájemci byl ponechán prostor pro vlastní představivost. Homestaging pomáhá navodit u zájemce o koupi pocit -„ano, umím si představit, že tady budu bydlet“. A o to přece jde!

Před úpravou
Home staging - před úpravou
Po úpravě
Home staging - Po úpravě
Před úpravou
Home staging - před úpravou
Po úpravě
Home staging - Po úpravě