Váš realitní makléř

Změny v předkupním právu

1. 7. 2020

Víte, proč jsme kupní smlouvu na prodej chaty podepisovali až dnes, i když bylo vše připraveno už minulý týden? Čekali jsme na to, až vejde v platnost zákon 163/2020 Sb., který v řadě oblastí novelizuje oblast soukromého práva. A jednou z těch oblastí je právě předkupní právo při převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti, které bylo výrazně omezeno. Právní úprava se tak fakticky vrací zpátky do podoby z let 2014 – 2017. Byly to opravdu komplikované tři roky, po které předkupní právo spoluvlastníků platilo, i když myslím, že v některých případech bylo vhodné ho dodržet i z nějakých morálních důvodů. Ale pokud se jednalo o podíl na přístupové cestě ke dvaceti chatám (tedy bylo 20 spolumajitelů cesty) a podíl na cestě nebyl veden jako přídatné spoluvlastnictví k chatě, mohl kdokoliv z 19 ostatních spoluvlastníků využít své předkupní právo, podíl na pozemku odkoupit a chata by pak byla prakticky bez přístupu, takže de facto neprodejná…. Nezáviděníhodnou situaci měl třeba i prodejce bytu, který spolu s bytem prodával podíl na garážovém stání. Podle velikosti domu bylo spolumajitelů několik desítek, někdy i více než sto. Podle zákona měla být všem učiněna předkupní nabídka….

Ne vždy je však tato nová právní úprava ku prospěchu věci. Typickým příkladem je třeba situace, kdy vilu nebo pozemky po rodičích vlastní 4 sourozenci, z nichž jeden je ve špatné finanční situaci a nemá s ostatními dobré vztahy. Rozhodne-li se svůj podíl prodat, nemusí ostatní spoluvlastníky o tomto kroku vůbec informovat. Léta opečovávaný majetek se pak snadno může stát majetkem člověka s pofiderní pověstí… Budiž však zákonodárcům přičteno ke cti, že např. při nabytí podílu na nemovitosti na základě závěti předkupní právo trvá, avšak pouze po dobu 6 měsíců.  

Přeji všem spolumajitelům nemovitostí, aby spolu dobře vycházeli a neopouštěl je zdravý rozum! 😊

Zpět na výpis aktualit Zpět na výpis aktualit